Udgivelser

I/S ØkoAnalyse har udarbejdet følgende rapporter og artikler

(se desuden internet- og multimedieproduktioner)
Miljømærkning af produkter
Det tekniske grundlag for en positiv miljømærkeordning.
Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 154, 1989

Grøn, statslig indkøbspolitik.
Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr 242, 1993

Grønt regnskab for kontorarbejde
Arbejdsrapport for Miljøstyrelsen, dokumentation til Greenoffice, udgives på internettet i løbet af 1999
Se Artikel i PDF-format

Grøn, statslig Indkøbspolitik
Delrapport 1: Kortlægning og vurdering af indsatsområder.
Miljøstyrelsen, Arbejdsrapport nr 12, 1992

Grøn, statslig Indkøbspolitik
Delrapport 2: Erfaringer
Miljøstyrelsen, Arbejdsrapport nr 43, 1992

Grøn, statslig Indkøbspolitik
Delrapport 3: Miljøvurderinger.
Miljøstyrelsen, Arbejdsrapport nr 58, 1993

Bedre miljø gennem indkøb
Håndbog i miljø- og energibevidst indkøbspolitik i det offentlige.
Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Indkøbsservice A/S, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen, 1995

Miljøbelastningen ved familiens aktiviteter
Resultater fra en kortlægning af ressourceforbrug og udledninger til miljøet fra 22 aktiviteter i en modelfamilie.
Forbrugerstyrelsen, rapport nr 1, 1996.
Hele rapporten ligger på Forbrugerstyrelsens internetserver
Sammenfatning ligger på I/S ØkoAnalyses hjemmesider.
Artikel i PDF-format

Kortlægning af miljøbelastningen ved en families aktiviteter
Model for livscyklusvurdering af en families ressourceforbrug og udledninger til miljøet.
Til rapporten findes et bilag indeholdende disketter med datagrundlaget for kortlægningen (i Paradox format)
Miljøstyrelsen, Arbejdsrapport nr 26, 1996.

Bøf, bil og bolig
- om dine miljøvalg
Forbrugerstyrelsen, pjece nr 3, nov. 1996.

Tjek din miljøbelastning
- Lærervejledning og cd-rom
Forbrugerstyrelsens Skoletjeneste, 1998.

Miljøvurdering af bleer
Forbrugerstyrelsen, Tekniske meddelelser, nr 2, 1994.

E-nummerguiden
Kommenteret oversigt over de alle tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer i Danmark.
Opdateret flere gange og blandt andre udgivet af FDS (Dansk Sammenslutning af Fødevare- og Drikkevareservicearbejdere)
E-nummer guiden kan fås gratis ved at sende en frankeret (med 5 kr) A4 kuvert med dit navn og adresse til:
FDS - C.F. Richsvej 103 - 2000 Frederiksberg
Mini E-nummer guiden om tilsætningsstoffer til økologiske fødevarer, som er et udsnit af guiden, ligger på I/S ØkoAnalyses hjemmesider.

Er den gensplejsde tomat sikker at spise?
Tænk, 1993 nr. 5, s. 20-22

Tjener, er der et gen i min (tomat)suppe?
Dokumentation vedrørende gensplejsede fødevarer.
Rapport udgivet af Junibevægelsen nr.3/1994.
Indholdsfortegnelse med links til uddrag på I/S ØkoAnalyses hjemmesider.

Madbestråling - hvorfor det?
Udgivet af NOAH's forlag, 1988

Værd at vide om Madbestråling
Samvirke Årg. 61, nr. 3 (1988), s 4-6.

Fin middag, men med bestrålet mad
Tænk, 1989, nr. 3, s. 3-6

Fri bane for bestråling af madvarer
Tænk, 1989, nr. 5, s. 16-20

Udgivelserne kan bestilles fra:
Miljøstyrelsen: www.mem.dk/butik/
Forbrugerstyrelsen: www.forbrugerstyrelsen.dk
10.03.1999 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse