Grønne regnskaber

Grønt regnskab for kontorarbejde

- formidlet via internettet

Formålet med GreenOffice er at inspirere til at gå igang med at lave grønne regnskaber for kontorvirksomheder. Selvom f.eks. arkitekter, ingeniører, banker og offentlige forvaltninger ikke er omfattet af lovgivningen om grønne regnskaber, er mange allerede gået i gang. Det skyldes ofte at kunder eller borgere har spurgt hvordan det ser ud med de interne miljøforhold. GreenOffice gør det lettere at komme igang, da arbejdet med at udvælge og præsentere de vigtigste resultater er gjort på forhånd.

GreenOffice er udviklet i samarbejde med en række pilotvirksomheder, der har bidraget med ideér til hvad der skal indgå i programmet, og som har afprøvet programmet i en testversion.

Indholdet i Greenoffice er udvalgt på grundlag af en kortlægning over hvilke områder der miljømæssigt er vigtige i et kontormiljø. Kortlægningen peger på, at energiforbruget til el, varme og transport udgør de væsentligste miljøpåvirkninger ved kontorarbejdet, men papir og edb-udstyr vejer også tungt.

Projektet der omfatter kortlægningen og udarbejdelsen af GreenOffice, har været fulgt af en styregruppe med deltagere fra Dansk Handel og Service, HK, Miljøstyrelsen, Green Network Sekretariatet, Kolding Kommune samt Energistyrelsen. I/S ØkoAnalyse er som projektudfører ansvarlig for det endelige produkt.

Projektet var finansieret af det nu nedlagte "Råd vedrørende genanvendelse og renere teknologi" som blev administreret af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har ikke fundet midler til, at vi fortsat kan servicere, forbedre og vedligeholde programmet. Der er derfor ikke sket nogen udvikling af programmet siden 1999 og vi er ikke længere ansvarlige for eventuelle problemer. Vi har dog valgt at lade programmet ligge foreløbig. Professionelle brugere henvises ril Greenweb

24.08.2001 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse