Grønt regnskab for offentlige institutioner og virksomhederGreenweb er beregnet for de professionelle brugere, der ønsker et så præcist grønt regnskab som muligt for deres institutioner/virksomheder.

Greenweb er en genvej for kommuner eller virksomheder, der enten er igang med at udarbejde grønne regnskaber eller har planer om at gøre det i en nær fremtid. Greenweb gør brug af en række indikatorer for forbrug, grønne indkøb og grøn adfærd til at vise den samlede miljøpåvirkning for institutionen/virksomheden, der jo er en forudsætning for at kunne handle for at nedsætte denne påvirkning.

Formålet med Greenweb er at give institutionen/virksomheden et værktøj, der

For at kunne fremskaffe den nødvendige dokumentation er det vigtigt at fokusere på de vigtigste miljøpåvirkninger fra institutionens/virksomhedens drift. Greenweb har derfor udviklet indikatorer, der

Greenweb opererer med 12 forskellige indikatorer, der ikke nødvendigvis alle er lige relevante for en bestemt institution/virksomhed: Elforbrug og -fordeling, opvarmning, transport, vandforbrug og -fordeling, arbejdspladsvurdering (APV), fødevarer, kontorartikler, kontorinventar, papir og tryk, rengøring, udvendige arealer.24.08.2001 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse