Grønne regnskaber

Hjemmets grønne regnskab

- via internettet

Miljøbelastningen i husholdningerne udgør mellem 1/3 og halvdelen af den samlede miljøbelastning i Danmark. Samlet set bliver hjemmets aktiviteter derfor en vigtig miljøfaktor, selvom miljøbelastningen pr person er relativ lille. Samtidig er der store forskelle på hvordan vi har indretter os og hvordan vores daglige vaner påvirker miljøet. Derfor er det vigtigt at vi kender vores husholdnings miljøbelastning, og kan arbejde på at nedsætte belastningen hvor vi har mulighed for det.

Programmet er udviklet for Energistyrelsen, og fokuserer på miljøbelastningen ved vores energiforbrugende aktiviteter, som med hensyn til drivhuseffekten er langt de vigtigste. Andre områder hvor vores dagligdag har stor miljømæssig betydning, er f.eks. vores forbrug af fødevarer. Her har vi indirekte andel i landbrugets belastning af miljøet ved anvendelse af sprøjtemidler og kunstgødning. Er du interesseret i at vide mere om miljøbelastningen i husholdningen, så se f.eks. Forbrugerstyrelsens pjece Bøf, bil og bolig.

Det er vores håb at programmet vil blive brugt i mange sammenhænge, f.eks. til undervisning, af grønne guider eller ved computeren i mange danske hjem.

GreenHome er en videreudvikling af GreenOffice og regnearksprogrammet "Grønt regnskab for Boligområder" fra Statens Byggeforsknings Institut. Det er financieret af Energistyrelsen, og der har været tilknyttet en følgegruppe til arbejdet med repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen, De grønne guiders Sekretariat, Dansk Center for Byøkologi, Energioplysningen og Energistyrelsen.

Energistyrelsen har fundet midler til at bibeholde programmet i 2001. Nogen servicering eller opdatering er der ikke fundet midler til.

24.08.2001 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse