Genteknologi - Gensplejsede fødevarer

Gensplejsede fødevarer har været diskuteret på et mere teoretisk niveau i et par år, teoretisk fordi der ikke rigtig har været gensplejsede fødevarer på middagsbordet. Men nu er situationen ved at være en anden. Den gensplejsede tomat er tæt på at nå vore middagsborde, (Er den gensplejsede tomat sikker at spise?), og senest er det den gensplejsede sojabønne, der er ved at nå vore middagsborde, idet Levnedsmiddelstyrelsen d. 18 november har godkendt, at den gensplejsede sojabønne kan benyttes til fremsstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser i Danmark, dog forudsat, at der finder en mærkning sted.

Dette krav skyldes en Folketingsbeslutning d. 6/12 1994, hvor Folketinget besluttede at "der ikke markedsføres genteknologisk fremstillede levnedsmidler i Danmark,

uden at disse produkter er forsynet med en klar forbrugermærkning, så forbrugerne ikke kan være i tvivl om, at produktet består af elller er fremstillet ved hjælp af genmodificerede organismer. Genteknologisk fremstillede levnedsmidler skal også mærkes, selvom deres karakteristika og fysiske fremtoning ikke er afgørende forskellig fra ikke-gensplejsede produkter."

Den 18. november 1996 godkendte sundhedsministeren genmodificeret soya til brug i mad på den betingelse, at produkterne skulle mærkes. Den eneste undtagelse var tilsætningsstoffer fremstillet af genmodificeret soya, som E 322, Lecithiner kan være det. Soya som foder til dyr skal ikke mærkes.
I EU er der en forordning på vej, som efter vedtagelse også vil komme til at gælde i Danmark. Når den er vedtaget vil vi omtale den nærmere.

Rapporten Tjener, er der et gen i min (tomat)suppe? analyserer netop forordningen om nye levnedsmidler og sætter fokus på forordningen og på hele problematikken om mærkning af gensplejsede fødevarer. Hvorfor vil industrien ikke mærke gensplejsede fødevarer, hvis genteknologien nu rummer alle disse mange positive ting, som det siges? I dag er det muligt at holde de traditionelle fødevarer adskilt fra de økologiske fødevarer, så hvorfor skulle det ikke være muligt at holde de gensplejsede fødevarer adskilt fra de traditionelle?. Dette har ingen givet et fornuftigt svar på endnu.

10.03.1999 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse