Fødevarer

E-nummer guiden


Introduktion
Første udgave
Anden udgave
Tredie udgave
Fjerde udgave

      E-nummerGuiden

IntroduktionTilbage til top

Brug af tilsætningsstoffer har siden starten af 70'erne været på dagsordenen i den danske debat om fødevarer. Danmark var et af de første lande, der fik en positivliste og især miljøbevægelsen NOAH har arbejdet kritisk med tilsætningsstoffer op gennem 70'erne og 80'erne. Derfor var det også naturligt at tage tilsætningsstoffer op til fornyet seriøs behandling i 90'erne. Anledningen var forslaget om de ny fælles EU-regler om tilsætningsstoffer, der var et afgørende brud med de hidtidige danske regler. Senere har fokus så været de sundhedsmæssige problemer ved indtagelse af en række af de godkendte tilsætningsstoffer.

Første udgaveTilbage til top

E-nummerGuiden udkom første gang i februar 1994. I fokus var de nyligt foreslåede fælles Eu-regler for brug af tilsætningstoffer. E-nummerGuiden listede derfor alle tilsætningsstofferne og sammenlignede de hidtidige danske regler med forslaget til EU-regler. EU-forslaget betød:

Endvidere blev stofferne inddelt i to grupper efter deres sundhedsmsæssige vurdering:

*   formodenntlig harmløst
? Stoffet kan forårsage problemer af forskellig art.

Lanceringen af E-nummerGuiden, der blev udgivet gratis af FDS, Dansk Sammenslutning af Fødevare-, Drikkevare- og Servicearbejdere, betød en massiv offentlig debat i medierne i flere måneder. Resultatet af debatten blev, at Danmark valgte at bruge miljøgarantien mod enkelte af stofferne og at det blev officiel dansk politik at arbejde for at nedsætte forbruget af tilsætningsstoffer i fødevarer.

Anden udgaveTilbage til top

Anden udgave af E-nummerGuiden udkom i juni 1996. Her blev fokus den sundhedsmæssige vurdering af stofferne, og en nærmere sammenligning af de fælles EU-regler med de amerikanske regler. Denne sammenligning afslører to stoffer, tilladt i EU men forbudt i USA, da de medfører kræft i dyreforsøg.

E-nummerGuiden blev mere nuanceret og inddelte tilsætningsstofferne i 3 grupper efter deres sundhedsricisi udfra en selvstændig sundhedsmæssig vurdering:

*   Formodentlig harmløst
? Vær på vagt
! Undgå stoffet

E-nummerGuiden fokuserede også på hvilke stoffer, der var godkendt til økologiske fødevarer, disse stoffer markeredes med i Ø. E-nummerGuiden blev igen udgivet af FDS, Dansk Sammenslutning af Fødevare-, Drikkevare- og Servicearbejdere.

Tredie udgaveTilbage til top

Tredie udgave af E-nummerGuiden udkom i januar 2001 i elektronisk form. Fokus var fortsat den sundhedsmæssige vurdering af stofferne, nu med et styrket nordisk islæt, idet de nordiske lande længe har ført en restriktiv politik på tilsætningsstofområdet. E-nummerGuiden er nu blevet meget brugervenlig, idet det nu er muligt at søge på enkelte stoffer og grupper.

E-nummerGuiden yder også hjælp til

E-nummerGuiden blev lanceret i januar 2001 af Jesper Toft, igen med støtte fra Økonomaforeningen og NNF (Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet). E-nummerGuiden bliver også som noget nyt løbende revideret.

Fjerde udgaveTilbage til top

Fjerde udgave af E-nummerGuiden i trykt form udkom i oktober 2004. Den ny udgave er ændret både i layout, form og indhold sammenlignet med den trykte 2. udgave. Fokus er fortsat den sundhedsmæssige vurdering, men også vurderinger af mere etisk art er lagt til grund for klassificeringen af stofferne i 3 grupper. Den trykte udgave blev udgivet af NNF og RBF med støtte af Hotel og Restaurantskolen.

Den trykte 4. udgave af E-nummerGuiden kan fås gratis så længe lager haves på: www.nnf.dk, klik på bestil materiale i bjælken foroven og klik på ernæring, så kommer der en bestillingsliste frem, hvor E-nummerGuiden kan bestilles direkte på nettet.

E-nummerGuiden findes fortsat i en udvidet elektronisk version på nettet, der løbende opdateres og fornys. I 2003 blev det også muligt at identificere de tilsætningsstoffer, der kan bestå af - eller være fremstillet ved hjælp af - genmodificerede organismer uden at det nødvendigvis skal mærkes, idet disse stoffer fik tildelt et særligt symbol. Den elektroniske version er siden 2001 løbende udgivet med støtte af Økonomaforeningen og NNF.

15.01.2001 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse