Fødevarer - Pesticidrester

Pesticider har været diskuteret i Danmark gennem de seneste år, men der har især været fokuseret på pesticidernes brug i landbruget og de miljømæssige konsekvenser heraf for bl.a. grundvandet, hvor der bliver fundet pesticrester i stigende omfang. Debat om, hvilke pesticidrester, der findes i vore fødevarer, har der ikke været særlig meget af.

I slutningen af 1993 var der en debat om pesticidrester i fødevarer, der startede med en artikel i Politiken d. 20. November og som vi reagerede på i artiklen Sprøjtemidler i mad ? en trussel mod børn? (en artikel af Jesper Toft, som i forkortet form blev bragt i Politiken 6/12 1996). Debatten blev også taget op i Folketinget, og resultatet blev, at Levnedsmiddelstyrelsen fremover også skulle til at analysere børnemad for pesticidrester.

Siden har Grøn Information taget temaet op.

10.03.1999 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse