Fødevarer - Madbestråling

Madbestråling er af store dele af industrien udråbt som den ideelle konserveringsmetode: Metoden gør fødevarerne langtidsholdbare, helt op til 10 år for nogle fødevarers vedkommende, den giver beskyttelse mod sygdomsfremkaldende bakterier, og man kan heller ikke se eller smage, at maden er bestrålet. Så skulle alt vel være i orden?

Ikke helt, for der er dog en række forbehold ved metoden (se f.eks. Madbestråling - hvorfor det? eller Værd at vide om Madbestråling):

På trods af forskellige møder arrangeret for at overbevise forbrugerorganisationer, har stort set alle forbrugerorganisationer afvist at acceptere metoden på grund af disse uafklarede forhold (se f.eks. Fin middag, men med bestrålet mad). Der har været en vis accept af bestråling af krydderier, men så med et krav om mærkning, et krav som kun Danmark opfylder i hele verden. Og med det resultat, at metoden formodentlig ikke bruges på krydderier til salg i Danmark - der findes altså fuldtgode alternativer!

Alt dette kan du læse mere om i bogen “Madbestråling- hvorfor det?”. Selvom den er nogle år gammel, er den fortsat aktuel. Hvad angår EU-regler på området, er der fortsat ikke vedtaget noget direktiv (se f.eks. Fri bane for bestråling af madvarer), da der er massiv modstand mod metoden i Europa-Parlamentet, mens der i Ministerrådet ikke er et entydigt flertal bag et kompromis, så regelsættet er stadig under behandling i november 1996. Derfor er det fortsat de danske regler, der er gældende.

10.03.1999 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse