Fødevarer - Madbestråling

Er bestråling løsningen på det stigende antal madforgiftninger?

Det mener mange af fortalerne, men der er mange gode grunde til at svare nej:

Det ansvarlige svar på den stigende forgiftning af vore fødevarer er ikke bestråling, men at øge hygiejnen og uddannelsen af arbejdskraften i hele fødevarekæden - fra jord til bord. Men for at slå det fast:Kvalitetsfødevarer behøver ingen bestråling. Hvis fødevarer er bestrålet må forbrugerne uværgeligt spørge sig selv: Hvad var der galt med fødevaren, siden den er blevet bestrålet?

Er der behov for at beståle mad?

I den danske lovgivning opereres der med begrebet "teknologisk behov" før en godkendelse, og det er et ganske udmærket begreb at arbejde med. Problemet er blot, hvad det egentlig dækker? LST har ofte fremført, at der er et teknologisk behov for at bestråle krydderier. Men er det nu også tilfældet?

Hvorfor bestråle krydderier? Det skyldes, at hovedparten af krydderierne dyrkes i tropiske og subtropiske lande, der ofte er teknologisk ringe udviklet. Da krydderierne ofte tørres på jorden, indeholder de store mængder bakterier, bakteriesporer og svampe, satmmende dels fra jorden, dels fra fugleklatter. Krydderierne angribes også ofte af insekter ved lagringen, og insekterne - eller deres æg - findes derfor i de importerede krydderier. Desuden angribes lagrene også af rotter, der ligeledes kan efterlade både det ene og andet.

I dag findes der fuldgode alternativer til at sterilisere krydderier med andre metoder eller til at købe krydderier af første klasse, der betyder, at der er taget vare om krydderierne og mulighder for infektioner helt fra høsten til forbrugeren.

Er der behov for at bestråle frisk frugt og grønt som ønsker det? Frisk frugt og grønt må idag ikke behandles med konserveringsstoffer (med enkelte undtagelser). Hvorfor skal de så nu konserveres? Bestråles frisk frugt og grønt vil hele friskhedsbegrebet også blive ændret, idet forbrugerne ikke længere kan stole på deres sanser. Ældre frugt og grønt vil se frisk ud uden at være det. Hvem er det en fordel for?

Der skal endelig være noget om EU-lovgivning på området, så gem lige det her, så får du besked.

EF-parlamentets rolle

EF-Kommissionen fremlagde et direktiv-forslag om bestråling d. 2. dec. 1988 og fremsendte det derefter sædvanen tro til EF-parlamentet. EF-parlamentet gav direktivforslaget en hård medfart ved ders afstemning d. 11. oktober 1989. Der var 3 afstemninger:

  1. Afstemning om at forbyde bestråling helt fra 1992: 256 for, 65 imod, 2 undlod

  2. Afstemning om kun at tillade krydderier og krydderurter som eneste undtagelse for forbuddet: 266 for, 61 imod, 16 undlod

  3. Afstemning om direktivforslaget men ændret ud fra 1 og 2: 263 for, 66 imod, 10 undlod

Parlamentet var altså tæt ved at have et absolut flertal for et totalforbud mod bestråling. Eneste accepterede undtagelse er nu krydderier og tørrede urter, hvor der var absolut flertal. Efter afstemningen har Kommissionen kommet med en række nye udspil for at finde et kompromis med Parlamentetet, men hidtil uden held. Det der især diskuteres, er hvor omfattende fødevarelisten skal være, og hvordan mærkningen skal være og om alle fødevarer og ingredienser uden nedre grænse skal mærkes.

Fødevarelisten i EF-direktivet så sådan ud: Jordbær, papaya, mango, tørret frugt, bælgfrugter, tørrede grønsager, flager af korn, knold- og rodfrugter, krydderier (herunder krydderurter), rejer, fjerkrækød og arabisk gummi. Nogen teknologisk begrundelse for at bestråle den stadigt lange række fødevarer har Kommissionen ikke givet.

Forslaget har siden ligget hos ministerrådet (Sundhedsministrene), der har haft direktivet oppe at vende flere gange uden resultat i skrivende stund (jan. 1997). Når ministerrådet kommer frem til en Fælles Udtalelse, fremsendes den på ny til Parlamentet til en ny høring. Herefter går direktivet så igen til ministerrådet til endelig beslutning. Og der er åbenbart et stykke vej endnu på grund af stor uenighed. Indtil da vil den danske lovgivning på området være gældende.

10.03.1999 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse