Fødevarer


Gennem en årrække har I/S ØkoAnalyse arbejdet med de miljø- og sundhedsmæssige problemer i forbindelse med fødevarer og fødevarefremstilling. Specielt har 4 emner været i fokus:

Arbejdet har bestået i at følge og deltage i både den sundhedsmæssige og forbrugerpolitiske diskussion og den statslige regulering af områderne.10.03.1999 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse