Forbrugeroplysning

I/S ØkoAnalyse stiller gerne op til foredrag og debat indenfor de emner vi arbejder med. Ligeledes skriver vi gerne artikler om emnerne.

Både Ole Dall og Jesper Toft har holdt mange foredrag om forbrug og miljø - i såvel den private som den offentlige sektor. Niveauet er lige fra folkeskoleniveau til videregående uddannelser.

Jesper Toft har holdt en lang række foredrag om fødevarebestråling samt gensplejsning.

Udover en række artikler i Råd og Resultater, har vi også haft artikler i Aktuelt Miljø, Househoold Economics, Økonomaen, Plus Proces, Tænk m.v.

Vi har lavet multimedieprogrammet Tjek din Miljøbelastning for Experimentarium og Forbrugerstyrelsen. Datagrundlaget er projektet "Familiens Miljøbelastning" som er baseret på en miljømæssig livscyklus-screening af en husholdnings forbrug.

For tiden arbejder vi med grønne regnskaber for kontorhold og husholdninger - se menupunktet "Grønne regnskaber"10.03.1999 TILBAGE TIL TOP © I/S ØkoAnalyse